2016. gadā atklājam Īles baznīcu no jauna, verot tās durvis gan draudzei, gan klausītājiem, gan atjaunotnei. Pēc 50 gadu pārtraukuma tur atkal bija ļaužu pilns, skanēja mūzika, lūgšanas, iezvanījās zvans. Baznīca tiek atjaunota. Arī šogad būsim tur, kopā ar LNO solisti Evitu Zālīti.