Jauniešu koris BALSIS uzsāk koncertsēriju Ventas BALSIS

No 25. līdz 27. augustam norisināsies koncertsērijas Ventas BALSIS pirmais posms, koncerti no Griezes līdz Skrundai. Šī jau ir trešā upe, kuras krastus Jauniešu koris BALSIS, tā diriģenta Inta Teterovska vadībā pieskandinās ar bezmaksas koncertiem. 
Koncertsērijas galvenā būtība, sniegt neaizmirstamus un kvalitatīvus koncertus vietējiem iedzīvotājiem tur, kur ikdienā tas nav tik ierasti. Daugavas BALSIS 2011. - 2017. gads, 69 koncerti 28 dienās, Lielupes BALSIS 2020. - 2022. gads, 22 koncerti 9 dienās. 
Ventas BALSIS sākas šogad, kad koris izdevis sen lolotu ierakstu “Dziesmas par Latvijas upēm” ar Ineses Zanderes dzeju un Raimonda Paula mūziku ej.uz/BalsisSpotify . Šīs mūzikas un dzejas iedvesmoti, upju koncertceļojumi turpināsies. Ventu koris plāno izbraukt trīs gados.

25. augusts, piektdiena

12.00 Griezes ev. lut. baznīcā (Ezeres pagasts). No 1580. gadā celtā dievnama šodien saglabājušies vien mūri un tornis. 1888. gadā baznīcā tika kristīts Brīvības pieminekļa autors, tēlnieks, Kārlis Zāle. 2003. gadā sākās atjaunošanas un restaurācijas darbi, notiek dievkalpojumi.
19.00 Nīgrandes ev. lut. baznīcā (Nīgrandes pagasts)
1553.gadā Nīnives ciems tika pārsaukts par Pīlesmiestu, kurā 17.gs. 60 – tajos  gados cēla baznīcu. 1775. gadā  koka baznīcas vietā uzcelta mūra baznīca, kas saglabājusies līdz mūsdienām un tagad ir Nīgrandes baznīca, kuras torni pieskandina tikpat seni zvani.

 

26. augusts, sestdiena

18.00 Lēnu muiža (Nīkrāces pagasts). Tā celta 19. gadsimtā,  piederējusi  baronam Frīdriham fon Firksam un kalpojusi kā medību un atpūtas vieta nedēļas nogalēs. No 1927. līdz 1937. gadam te bijusi skola, tad kolhoza kokdarbnīcas, 1965. gadā tika atvērts tautas nams. Tagad Lēnu muižā saimnieko Liene Zvīdriņa.
19.30 Pastaigu un atpūtas parkā "Labirints" (Dzelda, Nīkrāces pagasts). Dzeldas vārds vēstures avotos pieminēts jau 1253. gadā, kā apdzīvota vieta tā izveidojās pie Diždzeldas muižas. 19. gadsimta beigās šeit bija vairāk kā 40 sētu ar gandrīz 600 iedzīvotājiem. Vārds dzelda ir apvidvārds, kas agrāk lietots, lai aprakstītu izsutumus uz ādas, kas rodas pēc nātres dzēliena.

27. augusts, svētdiena

13.30 Lēnu Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca (Nīkrāces pagasts). Agrākā koka baznīca 1750. gadā par Livonijas bīskapa Jāzepa Puzinas līdzekļiem pārtapa mūra baznīcā, kas draudzes locekļiem kalpo vēl šodien. Tajā pašā laikā baznīca ieguva savu otru nosaukumu – Sv. Sakramenta baznīca. Baznīcā apskatāmi mākslinieciski vērtīgi biktssoli un 18.gs. būvētas ērģeles, bet dievnama pagrabā atrodas divu pēdējo Piltenes bīskapu šķirsti.
17.00 Dziesmu svētku BALSIS Skrundas pilskalna estrādē, piedalās Kuldīgas novada amatierkolektīvu dalībnieki. Skrundas pilskalnā jau 14. gadsimtā atradās Livonijas ordeņa pils. 1987. gadā pilskalnā tika uzbūvēta estrāde (rekonstruēta 2012. gadā), kas ir būtiska vietējās kultūras dzīves sastāvdaļa. 

Visi koncertsērijas Ventas BALSIS 2023 koncerti ir bez maksas.

Jauniešu koris BALSIS un Ints Teterovskis izsaka pateicību par līdzdalību koncertu organizēšanā Saldus un Kuldīgas novadam, Nīkrāces pagastam, Griezes un Nīgrandes ev. lut. baznīcas, Lēnu Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcas draudzei, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolai, Lēnu muižai, Skrundas Kultūras namam un RKTMC “Mazā ģilde”.

SVARĪGI! Jauniešu koris BALSIS uzņem dziedātājus no 16 līdz 27 gadu vecumam. 
Pieteikuma anketa šeit ej.uz/balsisuznem
Uzņemšana notiek Amatu ielā 5, Mazajā ģildē 5. un 6. septembrī, sākot no plkst. 17.00.

 


Copyright © BALSIS 2024
Ziedojumu apmaksas noteikumi
Izstrādāts: Websoft.lv