Ziedojumu apmaksas noteikumi

Tīmekļa vietni balsis.lv pārvalda nodibinājums Mūzikas un mākslas attīstības fonds “Balsis” (turpmāk “BALSIS”), vienotais reģistrācijas nr. 40008045456, adrese Plostu iela 24 – 45, Rīga.

Šie noteikumi regulē un attiecas uz katru ziedojumu, ko veicat šajā vietnē.

Ziedojumi

Jūsu veiktos ziedojumus BALSIS izmantos savu noteikto mērķu ietvaros.

Visi maksājumi veicami ar vietnē pieejamo internetbanku starpniecību, t.i. Swedbank, Citadele banka vai SEB banka, vai ar maksājumu karti, izmantojot Swedbank platformas pakalpojumus.

Apstiprinot, ka vēlaties turpināt ziedojumu, darījums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Swedbank.

Neatļauta karšu izmantošana

Ja Jums rodas aizdomas, ka ir notikusi krāpšana vai maksājums noticis ar viltotu vai pazaudētu/nozagtu karti, lūdzam nekavējoties par to informēt kartes izsniedzējbanku.

Dati

Veicot ziedojumu, nepieciešams norādīt: vārdu, uzvārdu, e- pasta adresi, kā arī, ziedojot ar maksājumu karti, informāciju par kredītkarti vai debetkarti. Šī informācija tiks izmantota, lai apstrādātu Jūsu veikto ziedojumu. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka sniegtie dati ir pareizi.

Jūsu dati netiks nodoti citām trešajām personām, kā vien tām, kuras nodrošina maksājumu veikšanu.

Iesniedzot maksājuma informāciju, tā tiks pārsūtīta maksājumu nodrošinātājam Swedbank, kura atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem droši apkopos un apstrādās Jūsu maksājumu datus.

Iesniegtā informācija var tikt publicēta ziedotāju sarakstā. Ja nevēlaties, lai informācija par Jums tiktu publiskota, veicot ziedojumu, jāizvēlas atzīme “ziedot anonīmi”.

Veicot ziedojuma apmaksu, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar šiem noteikumiem un atzīstat tos par sev saistošiem.

Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs piekrītat arī tam, ka mēs izmantojam un aizsargājam Jūsu personisko informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Jūs jebkurā laikā varat izmantot ar likumu noteiktās tiesības, lai ietekmētu Jūsu personas datu apstrādi, tostarp, lai personas dati tiktu dzēsti.

Kontaktinformācija

Par kļūdaini veiktu maksājumu vai jebkuru citu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e- pastu: choir@balsis.lv un mēs ar Jums sazināsimies, lai veiktu pilnu naudas atmaksu vai sniegtu atbildes uz citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

Noslēguma jautājumi

Šie noteikumi var tikt grozīti. Aktuālā un atjauninātā versija tiks publicēta BALSIS tīmekļa vietnē.

Noteikumus un no tiem izrietošās tiesiskās attiecības reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi saistībā ar noteikumu izpildi ir risināmi savstarpējo pārrunu ceļā. Ja saprātīgā laikā vienošanos panākt nebūs iespējams, tad tie var tikt nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Copyright © BALSIS 2024
Ziedojumu apmaksas noteikumi
Izstrādāts: Websoft.lv