Koncerttūre ASV

Koncertos skanēs gan latviešu un starptautiskie autori (Rihards Dubra, Arvo Pärt, Lūcija Garūta, Imant Raminsh, Morten Lauridsen, utt), gan garīgā mūzika un tautas dziesmu apdares!

svētdien, 25. maijā, 15:30 – Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes lauku īpašumā, Katskiļu kalnos, 231 Greenhill Rd, Elka Park, NY 12427
kopā ar Ņujorkas latviešu kori, Montreālas latviešu kori „Atbalss” un dziedātājiem no Otavas un Toronto; tuvākai info: Aija Pelše (516) 935-0967, (516) 319-9491
trešdien, 28. maijā, 20:00 – The Episcopal Church of the Heavenly Rest, Ņujorkā (2 E 90th iela, pie 5 ave); tuvākai info: Aija Pelše (516) 935-0967, (516) 319-9491
ceturtdien, 29. maijā, 19:00 – Bostonas latviešu ev. lut. Trimdas draudze (58 Irving St,  Brookline, MA), lai atzīmētu Latviska Mantojuma Fonda 45 gadu jubileju; tuvākai info: Inara Suubergs (401) 699-7531
piektdien, 30. maijā, 20:00 – Vašingtonas DC latviešu ev. lut. draudze (400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850); tuvākai info:  Anita Juberte (301) 814-1080
sestdien, 31. maija, 16:00 – Nudžersijas latviešu biedrība “Priedaine”, 1017 Rt. 33. Freehold, NJ, kopā ar Ņujorkas latviešu kori; tuvakai info:  Jānis Students (732) 836-9750, (732) 948-9996

Tūri producējusi aģentūra “The Adlers Agency” – Laura Adlers – (416) 948-0634

Ints Teterovskis un koris BALSIS pateicās visiem koncertu organizētājiem un atbalstītājiem:  Aijai Pelšei, Ņujorkas latviešu korim, Dacei Štauverei-Aperānei, Visvaldim un Sigrīdai Dzeniem, Ņujorkas štata mākslas padomei, Ņujorkas latviešu kora labvēļiem, Inārai Suubergai, Latviskā mantojuma fonda Bostonā padomei, Anitai Jubertei, Latviešu Organizācijām Vašingtonā, DC (LOV), Jānim Studentam, Ņudžersijas latviešu biedribai un ANO Latvijas misijas pārstāvim, vēstniekam Jānim Mažeikam, The Episcopal Church of the Heavenly Rest saimei un Muzikas direktorei Mollie Nichols.

Copyright © BALSIS 2024
Ziedojumu apmaksas noteikumi
Izstrādāts: Websoft.lv