Mani Ziemassvētki

 


Dziesmu tulkojumi:

1. R.Stivriņa, Angelus Domini 1.d. (latīņu). Solo dzied: Elīna Čipāne un Elīna Seile
Kunga eņģelis darījis Mariju, un viņa kļuva grūta no Svētā Gara.
Esi sveicināta, Marija, tu žēlastības pilna, tas Kungs ir ar tevi! Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, Jēzus Kristus!
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā!

2. I.Ramiņš, Ave Verum Corpus. 
Esi sveicināta, patiesā Kristus miesa, kas dzimusi no jaunavas Marijas, patiešām cietusi, upurēta pie krusta par cilvēkiem. 
No viņa caurdurtajiem sāniem plūda ūdens un asinis. Esi mums baudījums pirms nāves stundas.
Ak mīļais Jēzu, ak žēlīgais Jēzu, ak Jēzu, Marijas dēls, apžēlojies par mums. Amen.
 
3. F.Bībls, Ave Maria. Solo dzied: Alise Adoviča, Laima Vikmane, Elīna Čipāne un Emīls Kraucis
Kunga eņģelis darījis Mariju, un viņa kļuva grūta no Svētā Gara.
Esi sveicināta, Marija, tu žēlastības pilna, tas Kungs ir ar tevi! Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, Jēzus Kristus!
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā!
 
4. R.Dubra, Exaudi nos
Uzklausi mūs, Kungs, jo bagātīga ir Tava žēlastība, un ar savu lielo apžēlošanos piemini mūs, Kungs!
 
5. R.Stivriņa, Angelus Domini 2.d. (krievu). Solo dzied: Emīls Rusovs, Ints Teterovskis
Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.
Esi sveicināta, Marija, tu žēlastības pilna, tas Kungs ir ar tevi! Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, Jēzus Kristus!
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā!
 
6. I. Gallus, In festis beatissimae virginis Mariae, I. Surge, propera, amica mea.
Mosties, pasteidzies mana mīla, mana patiesā, un nāc mana dūja, mana skaistā, parādi man savu seju, ļauj savai balsij skanēt manās ausīs; tava balss ir liega un izskats piemīlīgs

7. U.Prauliņš, Missa Rigensis, Gloria. Solo dzied: Anete Šķēle, Arvis Ostrovskis, Ints Teterovskis, Elīna Čipāne, Elīna Seile un Emīls Rusovs
Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs slavinām Tevi, mēs augsti teicam Tevi, mēs pielūdzam Tevi, mēs cildinām Tevi. Mēs Tev pateicamies Tavas godības dēļ. Kungs Dievs, debesu ķēniņ, Dievs visvarenais Tēvs! Kungs vienpidzimušais Dēls, Jēzu Kristu! Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, Tu, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, Tu, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanas, Tu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums! Jo tu esi vienīgais svētais, Tu vienīgais Kungs, Tu vienīgais visaugstākais, Jēzu Kristu, ar Svēto Garu Dieva Tēva godībā. Amen.

8. F.Bībls, Ave Maria. Solo dzied: Alise Adoviča, Laima Vikmane, Elīna Čipāne un Emīls Kraucis

Bet Marija sacīja:”Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.”
Esi sveicināta, Marija, tu žēlastības pilna, tas Kungs ir ar tevi! Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, Jēzus Kristus!
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā!
 
9. R.Dubra, Rorando coeli un O crux ave
Lai debesis nolīst lāsodamas, un mākoņi lai izlej taisnību, atvērta zeme, liec plaukt pestīšanas ziedam!
Ak krusts, esi sveikts, vienīgā cerība šai ciešanu laikā, dievbijīgajiem dāvā piedošanu.
 
10. R.Stivriņa, Angelus Domini 3.d. (latviešu). Solo dzied: Alise Adoviča, Laima Vikamne, Ints Teterovskis, Emīls Rusovs un Elīna Seile
Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums.
Esi sveicināta, Marija, tu žēlastības pilna, tas Kungs ir ar tevi! Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, Jēzus Kristus
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā!
 
11. I.Ramiņš, Ubi caritas

Kur žēlsirdība un mīlestība ir, Dievs ir tur.

Kristus mīlestība mūs savienojis vienā.

Ļaujiet mums priecāties un priecāties par viņu.

Ļaujiet mums baidīties, un ļaujiet mums mīlēt dzīvo Dievu.

Un, iespējams, mēs mīlam viens otru ar patiesu sirdi.

Kur žēlsirdība un mīlestība ir, Dievs ir tur.

Itkā vienoti vienā ķermenī,

Jāuzmanās, lai mēs tā būtu savā prātā.

Lai ļaunuma impulsi apstājas, lai strīdu pārtrauktu.

Un Kristus, mūsu Dievs ir mūsu vidū.

Kur žēlsirdība un mīlestība ir, Dievs ir tur.

Un, iespējams, arī mēs ar svēto

Skatīt vaigā slavas saulītē, ak, Dievs, mūsu Dievs:

Prieks, kas ir milzīgi liels un labs,

Līdz gadsimtiem cauri bezgalīgo mūžību. Amen.

 
12. F.Bībls, Ave Maria. Solo dzied: Alise Adoviča, Laima Vikmane, Elīna Čipāne un Emīls Kraucis
Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums.
Esi sveicināta, Marija, tu žēlastības pilna, tas Kungs ir ar tevi! Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, Jēzus Kristus!
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā!
 
13. L.Garūta, Lūgšana
Mūsu Tēvs debesīs, Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu pārdus kā mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība un spēks un gods. Mūžīgi mūžos, Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © BALSIS 2024
Ziedojumu apmaksas noteikumi
Izstrādāts: Websoft.lv