Read more

BALSIS zīmju valodā
Kormūzikas vizualizācija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Jauniešu koris BALSIS uzsācis nebijušu projektu, kur sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību ir izveidotas vienpadsmit kormūzikas skaņdarbu vizualizācijas, kas pielāgotas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Katrs mūzikas video ir risināts kādā īpaši mākslinieciskā vizualizācijas tehnikā - 3D un kinētiskās tehnoloģijas, animācijas, zīmju valoda, subtitri, informatīvās grafikas u.c., kas ataino dziesmas dinamiku, ritmu, skaņas intensitāti, tādējādi palīdzot uztvert arī dziesmas emocionālo un saturisko līniju.

Read more

Īles luterāņu baznīcas atjaunošana

Ziņas par pirmo baznīcu saistāmas ar 1682. gadu. Tā bijusi līdzīga citiām Zemgales 17.-18. gadsimta baznīcām – garenformāta celtne ar torni. Ar 1686. gadu ir datēti divi baznīcas zvani, kurus izgatavojis Gerhards Meijers. 18. gadsimta vidū baznīcā notikuši plaši remontdarbi...
Copyright © BALSIS 2024
Ziedojumu apmaksas noteikumi
Izstrādāts: Websoft.lv